Natuurvriendelijke 0evers

Aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Sanering asbesthoudende grond IJhorst

Alucon Milieu (Alucon B.V.) is een aannemingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van (water)bodemsaneringen, het indikken van slib en recycling van bouwmaterialen. Daarnaast voeren we GWW (Grond-, Weg- en waterbouw) werken, cultuurtechnisch en agrarische werkzaamheden uit.

Ons bedrijf beschikt over een breed machinepark, met diverse machines voor o.a. indikken van slib, gespecialiseerd baggerwerk, (water)bodemsaneringswerk en waterbouwkundige werkzaamheden. In 2019 gestart nadat wij een opdracht kregen om voor meerder jaren slibbassins op zuiveringsstation schoon te maken en het slib in te dikken. Wij beschikken over een eigen industriële decanteercentrifuge.

Wij zijn gevestigd aan het water met een eigen loswal voor o.a. overslaan van zand en grond maar ook de afvoer van het ingedikte slib.
Wij zijn gevestigd aan de Dingstede 9 te Zwartsluis.


Alucon Milieu heeft de CO-2 prestatielader niveau 5 en is ISO 9001-2015, VCA** en BRL 7000 gecertificeerd.

Over Ons

Onze Diensten

Wij kunnen u van dienst zijn vanaf het initiatief tot en met de beheer / onderhoudsfase. Zowel in het design en construct als in het uitvoeren van kleine en grote werken is Alucon een geschikte partner voor u.

Sinds 2018 hebben wij een eigen slib-indikker waarmee wij op zuiveringsstations slib in dikken en verwerken. Wij voeren de werkzaamheden uit van onderzoek tot de afzet van het slib, om zo de opdrachtgever maximaal te ontlasten.

Alucon Milieu heeft ervaring met RAW-bestekken, EMVI, UAV-gc maar ook BVP (Best Value Procurement) werken.
Daarnaast zijn wij lid van de branche organisatie CUMELA. CUMELA bestaat uit drie secties waar onder de sectie CU (Grondverzet en cultuurtechnische werken).

Recycling

Slibontwatering / Indikken

Saneringen

Alucon Milieu voert saneringen uit van zowel vervuilde (asbest)bodems als waterbodems.
Ook het verzorgen van alle vergunningen en meldingen kunnen wij voor u uitvoeren.

Recente projecten

Wij voeren werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers; waaronder:
– Waterschappen
– Gemeentes
– Provincies
– Natuurmonumenten
– Landschap Overijssel
– Het Drentse Landschap
– Staatsbosbeheer
Daarnaast voeren wij ook voor bedrijven en particulieren werkzaamheden uit.

Hiernaast vind u onze meest recente projecten. Maar mocht u meer willen weten over al onze werkzaamheden en projecten. Dan kunt u op de knop hieronder klikken om naar de projectpagina te gaan, waar u een overzicht ziet van alle projecten.

Contact Opnemen

Mocht u willen informeren naar de mogelijkheden die wij bieden, of andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Dit kan door het formulier hiernaast in te vullen, maar u kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen.