Kanaalverbreding te Harlingen

In opdracht van Provincie Fryslân hebben wij het Van Harinxmakanaal bij Harlingen verbreed.
I.v.m. de toekomstige aanleg van de vismigratierivier bij Kornwerdezand is het kanaal bij Harlingen over een lengte van 400 m, 25m verbreed. De vrijgekomen klei is ter plaatse in depot gezet en wordt later gebruikt bij de aanleg van de vismigratierivier. Tegenover de verbreding komt een los/laadkade waar, voor de aanleg van de vismigratierivier, ca. 400.000 m3 grond overgeslagen wordt in het schip. Door de verbreding blijft de haven van Harlingen goed bereikbaar voor andere schepen.

De werkzaamheden bestonden uit
– Het verwijderen van damwand
– Het ontgraven van grond
– Het vervoeren van grond
– Het verwerken van grond
– Het aanbrengen van oeverbescherming
– Het afvoeren van grof bodemvreemd materiaal
– Bijkomende werkzaamheden

Wellicht vind u deze projecten ook interessant..