Restauratie golfbak | Waterloopbos Marknesse

Provincie Flevoland heeft in een samenwerking met Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ons de opdracht gegeven voor het restaureren van de golfbak in het Waterloopbos te Marknesse.
Vanaf de jaren ’50 werden er proeven gedaan met dit waterloopkundige model. Met de restauratie van de Golfbak wil men het bijzondere verhaal van het ontstaan van Flevoland weer kunnen vertellen.

Onze werkzaamheden bestonden in de hoofdzaak uit:
– Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden
– Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden
– Het uitvoeren van grondwerken
– Het aanbrengen van stalen damwanden
– Het aanbrengen van betonnen taluds

Wellicht vind u deze projecten ook interessant..

No Related Post