Certificering

Ons bedrijf is VCA**, ISO 9001:2015 en BRL 7000 protocol 7001 en CO2-bewust niveau 5 gecertificeerd.

CO-2 PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze website geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

Uitgangspunten
Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten: 
– Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
– Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.