Saneringen

Landschapsinrichting en (water)bodemsanering

Voor het inrichten en onderhouden van parken, landschappen, oevers en natuurgebieden zijn wij actief voor zowel particulieren als voor opdrachtgevers als waterschappen, provincies, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel.

Veelal vinden de werkzaamheden in opdracht van bovengenoemde instanties plaats in kwetsbare gebieden waarbij de werkwijze wordt aangepast op de aanwezigheid van beschermde en/of bijzondere flora en fauna.

Vanaf het inrichten van een tuin tot aan de aanleg of herinrichting van een natuurgebied bent u bij ons aan het juiste adres. 

Bodemsanering land & water

Alucon Milieu voert saneringen uit van zowel vervuilde (asbest)bodems als waterbodems. Dit doen wij voor zowel particulieren als voor bedrijven en overheid.

Ook het verzorgen van alle vergunningen en meldingen kunnen wij voor u uitvoeren.